Løsninger & Services

MindZet Project services - Professional project deliverables using Microsoft infrastructure technologies

Vi er specialiseret indenfor Microsoft Infrastruktur teknologier og besidder den højeste Microsoft certificering, Microsoft Gold Partner, indenfor vores kerneleverancer. Vi kan derfor tage ansvaret at levere et Microsoft best practice projekt – enten via vore egne specialister eller gennem vores samarbejdspartnere.

Eksempler på projekter:

  • Konsolidering of SQL

  • Konsolidering af fil-servere til Microsoft cloud

  • Cloud enablement (hybrid cloud)    

  • Azure Multifactor Auth

  • Site recovery/failover Hyper-v/Azure

  • Migrering til Microsoft Office 365


Projekt leverancemodeller

Alle projekter målrettes og leveres, så de medvirker til at give maksimal forretningsmæssig værdi for vores kunder – enten i form af besparelser eller øget produktivitet. I bestræbelserne på at sikre dette gennemføres vores projekter via gennemprøvede leverancemodeller:

  • Hvis det er en leverance, som vi allerede har prøvet før, vil vi foreslå en MindZet Best Practices leverance, der er beskrevet i en SoW.

  • Hvis målene og visionen er uklare (eller dannes undervejs) , vil vi anbefale et forløb, der følger MindZet Delivery Framework, hvor de 5 faser (Vision, Assessment, Best Practices Recommendations, Design, Implementation) nedbrydes i selvstændige SoW'er med klare leverancemål per fase.

 Hent en oversigt over MindZet Projektleverancer her

Statement of Work (SoW)

Alle projektleverancer beskrives i form af en Statement of Work (SoW). Dette medvirker til, at leverancen sker til aftalt indhold/scope, tidsplan og økonomi.

SoW’en indeholder:

  • Service Request # & name