Løsninger & Services

MindZet Managed services - Professional services for IaaS, PaaS, SaaS & application operation & handling

MindZet’ berettigelse handler ikke om viden om teknologier som SCCM, SCOM, Exchange; men om at skabe værdi for vores kunders forretning – enten ved at hjælpe med at opnå besparelser eller ved at kunden kan skabe produktivitet via teknologien.

Men i kølvandet på finanskrisen er det også afgørende, at vi kan give en hurtig værdi til en pris, der er mere tidssvarende i forhold til kundernes størrelse (OPEX) og kompleksitet - frem for en projekt-leverance, hvor der først skal bygges en løsning hos kunden, og hvor der kan gå flere måneder før kunden (måske) høster en gevinst og samtidig bærer den teknologiske risiko med den hastige frekvens af opdateringer til miljøet.

Vi ønsker at give vore kunder en tryghed for, at de kan købe standardiserede services til en prismodel, der kan benchmarkes i markedet; men hvor vi påtager os risikoen for at sikre, at vore services hele tiden er tidssvarende ved løbende at stille nye muligheder til rådighed for vore kunder. Vi kalder disse for MindZet Managed services.

MindZet Service Catalog med knap 200 standardiserede services

Alle MindZet services er beskrevet i form af en service beskrivelse (se eksempler herunder eller kontakt os for udlevering af disse).

Der findes 2 typer af services - MRC (Monthly Recurring Costs) og NRC (Non Recurring Costs):

  • MRC services leveres som måneds-abonnement med forhold som ansvar og afregning - afhængig om man kører i Managed Services eller Outsourcing-mode.
  • NRC services er transaktionsbaserede services og kan være bestillinger som ’ny site server’, ’ny printer’ og ’ekstra service-vindue.
  • Per oktober 2015 findes der 120 MRC services og 71 NRC services i vores service katalog 
Hent en kort oversigt over Managed Services herEksempler på services-opbygning - bl.a. med FLEX og CORE application management services


MindZet Cloud services
Mange af vores services tilbydes gennem standardiserede MindZet cloud services, der bygger på stordrift samtidig med, at vi kan tilbyde konsulent-støtte for at få disse processer integreret i virksomheden. Målet er, at vi kan give vore kunder en hurtig gevinst uden at de først skal have bygget en platform op selv.

Med et smil betyder det, at man kan udrulle agenter i dag - og begynde at patche eller lave compliance reporter i morgen, hvis man ønsker det.

Vores filosofi er, at løsningerne skal skrues sammen, så vi kan tilbyde en vis portion af fleksibilitet med mulighed for extra services, hvis der er specielle behov – både procesmæssigt og teknisk. Løsningen kan endvidere bruges uagtet om serveren står i kælderen; hos en anden hostings-partner eller i Azure. 


Eksempler på services fra MindZet Service Catalog:

  • #1301 (Monitoring & Event detection services)

    • Efter agenten er udrullet, vil vi begynde at modtage alarmer fra dine servere. Vi tilbyder forskellige niveauer af services med event-eskalation, notifikations-services, udbedringer og du vil få adgang til dashboard og en lang række af rapporter. Vi sørger for at vedligeholde overvågningsplatformen, så vi hele tiden har de seneste best practices, alarmtyper og grænseværdier installeret fra producenterne.
  • #1302 (Windows Server Operation System update service)

    • Efter agenten er udrullet, logger du på vores portal og vælger mellem de foreslåede patch service-vinduer til dine it services, og systemet sørger for at patche dine servere, samtidig med at vores konsulenter er parate til at hjælpe i tilfælde af problemer – både under patchningen og ved den første arbejdsdag efter patchin